Felsőörs Község Önkormányzata 1997, február 20.-i ülésén döntött a „Felsőörsért Közalapítvány” létrehozásáról.

Az Alapítvány célkitűzéseit – a település értékeinek megőrzése, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, egészségmegőrzés és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, újságkiadás, testvér-települési kapcsolat kiépítésének elősegítése,a község életéről szóló kiadvány kiadása,óvodáskorú gyermekek készség- és képességfejlesztésének támogatása, – határozta meg

Alapítványunk célja, közel hozni a Felsőőrsieket, Felsőörsiekhez. Ismerjük meg egymást, ismerjük meg Felsőörs hagyományait, értékeit. Tanuljuk meg, hogy milyen értékek vannak a Felsőörsiekben. Felsőörsi emberek ennek átörökítésével ide jövő embereknek a múltat bemutatva példaként álljanak.

„ A jövő nem fogja jóvátenni, amit a jelenben elmulasztasz” (Albert Schweitzer)

A mai világban ,ebben a kapcsolatokat és családokat szétzúzó világban találjunk egymásra újra. Egy erős összetartó közösség támasza a családoknak. A civil szervezetek szerepére nagy szükség van az összefogás az együtt működés területén, hogy közös programjaikkal hidat építsenek a generációk között és az Egyházakkal való kapcsolatban

Programunkat ennek szellemében alakítjuk, hogy Felsőörsiek egymásra találjanak, Felsőörs egy valódi közösséggé váljon

Ezzel az elkötelezettséggel összhangban szervezzük programjainkat.

Fenti célkitűzések szellemében tevékenykedve foglalkoztunk honismereti előadások megtartásával, melyben jelentős szerepvállalásával nagy segítségünkre volt Rásky Mihályné Zsuzsa tanárnő,

Első helytörténeti kiállítást 1998-ban, Varga Lászlóné, Anikó és Szegedi László szervezett. Majd 2000-ben a falunapon „Felsőörsiek három kontinensen” címmel rendeztünk kiállítás

Minden évben megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról

Március 15. alkalmából a Veszprémi Méretes Szabóság kollekciójából díszruha bemutatót szerveztünk

A fotográfia napi rendezvényeinken a Bakony Fotó Klub és helyi amatőr fotósok munkáit láthattuk.

Rendszeresen megemlékezünk falunk szülöttéről Pápay Sámuel író, nyelvész, tanár, uradalmi ügyészről, akinek emléktáblája a Civil-ház homlokzatán található.

Továbbá alapítványi és pályázati pénzből jelent meg a Forráshegyi Geológiai bemutatóhely ismertető füzete.

Hosszú ideig volt Alapítványunk a Felsőörsi Hírmondó kiadója.

Jelen voltunk a Zoboraljai Pográny település „Barátságszerződés „aláírásakor.

 Az Önkormányzattal közös pályázat keretében 2013-2014 évben a Civil-ház parkosítása, játszótér fejlesztése történt.

Alapítványunk kezdeményezésével és az Önkormányzat koordinációs segítségével emléknap keretében Dr, Szöllősy Árpád bázeli tiszteletbeli konzul és az alapítványunk egykori kurátorára emlékezve, emléktáblát helyeztünk el a Civilház oldalán.

Egészségügyi programunkban rászorulóknak nyújtottunk segítséget.

Kutatási tevékenységet folytatunk, a falu iparos történetének, és kultúrájának, építészetének viselettörténetének feltárásában.

Ebből az anyagból már több alkalommal volt kiállításunk melynek kiegészítéséhez dokumentumot és képeket kaptunk a Csopak Tája Mgtsz életéről. Gubicza Ferenc egykori elnöktől.

2012 évben első alkalommal rendeztük meg a „szenior találkozót”, ahol a Felsőörsről elszármazott öregdiákok találkoztak és beszélgettek egymással, és a helyi „szenior” lakosokkal.

A kultúra közvetítése érdekében Önkormányzat segítségével közreműködünk a Búzavirág Népdalkör valamint a Hímző Műhely támogatásában.

Programjainkat az önkormányzat, a kurátorok támogatásával valamit a személyi jövedelemadó 1% ának a felajánlásából tudtuk megvalósítani.